Predmet Finansijsko izvještavanje ima za cilj razumijevanje teorijsko-metodološke osnove cjeline procesa redovnog finansijskog izvještavanja. Primarni cilj jeste obezbeđenje finansijskih informacija korisnih za odlučivanje od strane brojnih internih i eksternih korisnika: investitora, kreditora, menadžmenta, fiskusa, kupaca, dobavljača, zaposlenih, itd.

Literatura :

Osnovna:

1.      Nićin N., (2012), Specijalni bilansi, EUBD, Brčko, Brčko distrikt

2.      Nićin N., (2013), Osnovi računovodstva, EUBD, Brčko, Brčko distrikt

Dodatna:

1.      Dr Jovan Ranković, Teorija bilansa, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.

2.      Dr Jovan Ranković, Upravljanje finansijama preduzeća, Ekonomski fakultet, Beograd, 1992.

Dr Radoslav Stefanović, Čitanje bilansa stanja, Ekonomski fakultet, Kragujevac, 2007.