Cilj predmeta:  

Cilj predmeta Revizija je da studenti razumiju da je revizija sistematičan proces objektivnog pribavljanja i ocjene dokaza vezanih za tvrdnje o ekonomskim aktivnostima i događajima, kako bi se odredio stepen saglasnosti između tih tvrdnji i ustanovljenih kriterija, a da se dobijeni rezultati prezentuju zainteresovanim korisnicima. Otuda međuzavisnost računovodstva i revizije, jer računovodstveni proces kreira FI i druge informacije, a revizija im povećava vrijednost putem objektivne procjene tih informacija i izražavanjem mišljenja o njima zainteresovanim korisnicima

Literatura :

Osnovna:

1.   Banda I.., (2015), Revizija – Upravljanje javnim resursima, EUBD, Brčko, Brčko distrikt

2.   Milojević D. (2010), Finansijska kontrola i revizija, Beogradska poslovna škola, Beograd