Cilj predmeta:  

Predmet međunarodna ekonomija obuhvata širi opseg znanja iz teorija spoljne trgovine i međunarodnih finansija. Cilj predmeta je objasniti kako ekonomska teorija i praksa pomažu u razumijevanju  stvarnih događaja i izazova sa kojima će se svijet suočiti u budućnosti. Student bi trebao dobiti teoretska znanja iz navedenog područja. Od studenta se zahtijeva predznanje matematičke analize te osnova mikroekonomije i makroekonomije. 

Literatura :

1.            Babić, M. i Babić, A. (2003) Međunarodna ekonomija (6. izdanje). Mate. Zagreb.

2.            Krugman Paul R., Maurice Obstfeld, “International Economics: Theory and Policy”, 6Th ed., Addison Wesley, 2003.

3.            Stiglitz Joseph E., “Globalization & Its Discontents”, W.W. Norton & Company, NY, 2002.

4.            Stojanov Dragoljub, “Međunarodne finansije u globalnoj ekonomiji”, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2000.

5.            Vinko Kandžija, Alen Host, Međunarodna ekonomija ( skripta), EF , Rijeka ,2008