Značaj i zadaci biohemije jesu razumijevanje elementarnog sastava: živih bića, vode, soli, značaj pH za organizam, fiziološki rastvor, klasifikacija organskih materija, proteini, lipidi, ugljikohidrati, enzimi, hormoni, biohemija: mišića, centralnog-nervnog sistema, jetre, bubrega. Cilj predmeta je da studenti na molekularnim principima razumiju i usvoje znanja o strukturi, mehanizmu i hemijskim procesima u živim bićima.