Cilj predmeta:  

Predmet računovodstveno - informacioni sistem pruža sticanje svakom menadžeru potrebnih znanja i veština iz važnih primenjenih područja poslovnog okruženja kao što su:

1.      Važnost poslovnih informacija

2.      Informacionii sistemi

3.      Korišćenje poslovnih informacija

4.      Sistemi potpore poslovnom odlučivanju

Literatura :

Osnovna:

1.            McLeod, R. Jr.,Schell, G.:“Management Information Systems“, 8th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2001. (odabrana poglavlja)

2.            Čerić, V. Varga, M.: „Informacijska tehnologija u poslovanju“, MEP, Zagreb, 2004. (odabrana poglavlja)

3.            Sačer-Mamić, I., Žager, K.:“Računovodstveni informacijski sustavi“, Hrvatska zajednica računovoña i financijskih djelatnika, Zagreb, 2007.

4.            Certo, S. C., Certo, S. T. :“Moderni menadžment“, MATE, Zagreb, 2008.

5.            Osmanagić-Bedenik, N.:“Kriza kao šansa“, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

6.            Javorović, B.,Bilandžić, M.:“Poslovne informacije i business intelligence“, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja)