Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da omogući studentima upoznavanje sa obezbjeđivanjem potrebnih iznosa i najpovoljnije strukture sredstava iz međunarodnih izvora za ostvarivanje poslovnih poduhvata i, na drugoj strani, ekonomski najracionalnije ulaganje slobodnih sredstava kroz međunarodne transakcije. Radi ostvarivanja navedenog cilja, neophodno je upoznavanje studenata sa razvojem međunarodnih poslovnih finansija u savremenim uslovima, sa tokovima kapitala i vodećim međunarodnim finansijskim organizacijama.


Literatura :

1.            Budimir Stakić, Slobodan Barać, Mladost grup, Loznica, Beograd, 2010.

2.            World Development, World Bank, razna godišta6. International Comparasion Program, Tables of final results, World Bank, February 2008.

3.            Prof. Dr Srećko Novaković, Medjunarodno poslovno finansiranje,(Skripta), Evropski univerzitet, Brčko, 2014.