U okviru predmeta Porodično pravo studenti stječu znanja o osnovnim porodičnopravnim institutima, što uključuje znanja o pravnim izvorima porodičog prava, načinu nastanka pojedinih porodičnopravnih odnosa, njihovu sadržaju, pravima i obvezama sudionika ovih odnosa, te načinu njihova prestanka i pravnih posljedica njihova prestanka.

Uspješnim savladavanjem sadržaja ovog predmeta studenti su osposobljeni prepoznati i definirati pojedine institute i pravne izvore porodičnog prava; objasniti način na koji nastaju i prestaju porodičnopravni odnosi; označiti i opisati  prava i obveze sudionika u pojedinim porodičnopravnim odnosima; odabrati i pravilno primijeniti prikladna zakonska rješenja na konkretne slučajeve