Predmet daje uvodna znanja o međunarodnim odnosima, pokušavajući da na najbolji način prikaže „međuigru “ teorije, prakse i istorije. Proučavanjem struktura i procesa, odnosno uzimanjem u obzir i trajnih osobenosti i stalnih promjena koje odlikuju međunarodne odnose, ova disciplina se bavi i pitanjima subjekata i činilaca međunarodnih odnosa, proučavanjem međunarodnog sistema, ravnotežom snaga i kolektivnom bezbjednošću. U srcu ove discipline, nalaze se pitanja rata i mira, njihovi uzroci, istorijat i posljedice. U tom smislu, proučavaju se neki od najvažnijih ratova u istoriji kao što su Peloponeski rat, Prvi i Drugi svjetski rat, te Hladni rat, Sukobi na Srednjem Istoku, “ratovi 21. vijeka”.

Posebna pažnja se poklanja i analizi savremenih međunarodnih odnosa, kao i novim izazovima i prijetnjama sa kojima se njihovi akteri danas suočavaju.